× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Grupowa Praktyka Lekarska MEDYK w Rypinie

Pierwsza komorka w jednostce -

Informacje o komórce

Ambulatoryjny ośrodek zabiegowy

Funkcja ochrony zdrowia:

Zakres świadczonych usług:Adres

54-280 39 52; 54-280 50 52


Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1